Nyilatkozat

A tokeleteselet.hu weboldalon található információk kizárólag általános tájékoztató és oktatási célokat szolgálnak. A tartalom, beleértve a szöveget, grafikákat, képeket és egyéb anyagokat, nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Bármilyen egészségügyi állapottal vagy egészségügyi célokkal kapcsolatos kérdéssel mindig kérd ki orvosod vagy más szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát.

A tokeleteselet.hu tulajdonosai, szerzői és közreműködői nem állítják, hogy egészségügyi szakemberek, dietetikusok vagy táplálkozási szakemberek lennének. Az ezen az oldalon található információk és források a szerzők személyes tapasztalatain, kiterjedt kutatásokon és a nyilvánosság számára elérhető információkon alapulnak. Nem vállalunk felelősséget az ezen az oldalon található információk pontosságáért, teljességéért, alkalmasságáért vagy érvényességéért, és nem vállalunk felelősséget az információkban található hibákért, hiányosságokért vagy késedelmekért, illetve az információk megjelenítéséből vagy használatából eredő veszteségekért, sérülésekért vagy károkért.

Minden információ a jelenlegi formájában kerül rendelkezésre bocsátásra. Semmilyen tanácsadás vagy információ, akár szóban, akár írásban, amelyet a tokeleteselet.hu-tól vagy a weboldalon keresztül szerez meg, nem keletkeztet semmilyen, a jelen feltételekben kifejezetten nem szereplő garanciát.

A weboldal használatával beleegyezel abba, hogy mentesíted és kártalanítod a tokeleteselet.hu és annak tulajdonosait, szerzőit és közreműködőit minden olyan követelés, veszteség vagy kár alól, beleértve a jogi költségeket is, amely a weboldalon található információk használatából vagy a jelen feltételek megsértéséből ered.

Ez a kizáró nyilatkozat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítható, és legutóbb 2023.12.01. napján frissítették. Kérjük, rendszeresen ellenőrizd a frissítéseket.